Proizvodi za Taxi vozila

Taksimetar BT-04 u retrovizoru

Digitalni taksametar BT-04 je mikroprocesorski uređaj. Alfanumerički prikaz digitalnog taksametra BT-04 je urađen sa sedam 7-segmentnih LED pokazivača visine 10 mm.

Program taksametra smešten je u FLASH memoriji koja je integrisana u mikrokontroler. Programirani parametri i izveštaj se čuvaju u EEPROM-u koji je takođe integrisan u mikrokontroler. Tehnologija zapisa podataka garantuje čuvanje podataka u trajanju od 15 godina. Odgovarajuće hardversko i softversko rešenje omogućava ostvarivanje velike funkcionalnosti merila.

Digitalni taksametar BT-04 može se programirati sa do 9 tarifa sa nezavisnim podacima (cena polaska, cena za pređeni kilometar, cena za 1 čas čekanja, početni interval vremena i pređenog puta), a ostali parametri su zajednički za sve tarife (vrednost skoka, konstanta vozila, registarski broj putničkog vozila itd.), u skladu sa nacionalnim metrološkim uslovima.

Digitalni taksametar BT-04 poseduje i stalni sat realnog vremena. Funkcije sata realnog vremena ne učestvuju u tarifiranju po vremenskom pogonu. Prikaz tačnog vremena  može da se uključi samo u stanju ‘ SLOBODNO’.

U digitalni taksametar BT-04 ugrađen je i elektronski rele sa zaštitom od kratkog spoja koji štiti taksametar u slučaju neispravne instalacije u vozilu.

Taksimetar BT-2/1

BT-2/1 je digitalni taksimetar.

Smešten je u nelomljivoj plasticnoj kutiji dimenzija 150/48/25 mm 150 gr. težine. Poseduje 10 led displeja što omogućuje istovremeni prikaz tarife,cene vožnje i dodatka.

Stalni sat koji pored svoje osnovne funkcije tačnog vremena omogućuje i ukljičenje druge tarife za noć ,nedelju i praznike.Vreme pamćenja svih podataka je 5 godina,podaci su trajni i mogu se poništiti samo u ovlašćenom servisu.Pamti detaljan izveštaj ukupnih vrednosti ,izveštaj za svaku tarifu posebno i dnevni izveštaj.Maksimalan brij taksi tarufa je 9, ima mogućmost priključenja termickog štampača Bluetooth uredaja , GPS-GPRS uredjaja za satelitsko praćenje vozla gde TAXI službe dobijaju kompletan uvid u rad taxi vozila.

Pored navedenih osobina na taksimetar BT-04 je moguće izvrsiti priključenje i sledećih uredjaja:

Termički štampač BT-print

 

GPS-GPRS uredjaja za satelitsko praćenje vozla gde TAXI službe dobijaju kompletan uvid u rad taxi vozila.

Bluetooth uredaja

 

Bluetooth-za-taksimetre bt04

Satelitsko praćenje TAXI službi

 

U saradnji sa firmom “ Eforte d.o.o “ iz Niša , digitalni taksimetar u retrovizoru BT-04 povezan je sa G-TargetAVL satelitskim praćenjem vozila. Podaci iz taksimetra se preko uredjaja za satelitsko praćenje vozila GT500 prenose u dispečerski centar.

Povezivanjem BT-04 digitalnog taksimetra i G-TargetAVLa, sistema za satelitsko praćenje vozila, dispečerski centar taksi službe dobija kompletan uvid u rad taxi vozila.

 1. Prikaz trenutne pozicije vozila sa zadavanjem odredišta vožnje.
 2. Prikaz istorije kretanja vozila ( do 30 dana ).
 3. Prikaz statusa vozila: parkiran (kontakt ključ uključen / isključen), slobodan (taksimetar isključen), odlazi na vožnju (reklama isključena), zauzet (taksimetar uključen), SOS (panik prekidač ukljucen),…
 4. Prikaz svih podataka iz taksimetra o vožnji ( broj racuna, vreme početka i završetka vožnje, predjeni put, cena vožnje, plaćena / nenaplaćena vožnja) sa zadavanjem prava pristupa podacima.
 5. Prikaz podataka iz taksimetra – total (vreme izrade, ukupno predjeni i plaćeni put, ukupan broj otkucaja, ukupan broj plaćenih vožnji, ukupno plaćeno čekanje i ukupno naplaćeno) sa zadavanjem prava pristupa podacima.
 1. Na vožnju se šalje stvarno najbliže vozilo. Komunikacija preko radio stanice se svodi na minimum (centar uvek zna gde se nalaze vozila, nema licitiranja vožnji,…), stepen iskorišćenja i gazni kilometar se značajno povećavaju.
 2. Istorija kretanja vozila, brzina i predjena kilometraža se uvek mogu videti i naknadno (u slučaju nekih dogadjaja, kontrole, kontrole ograničenja brzine…)
 3. Dispečerski centar ima uvid da li je taximetar uopšte uključen i kada. Prikaz trenutnog statusa vozila pomaže dispečerskom centru u odlučivanju pri slanju vozila na vožnju da se postigne što bolji stepen iskorišćenja.
 4. Ubrzava se rad i kontrola dispečerskog centra, svi podaci o vožnji se prenose u centar.
 5. Stanje taksimetra se nakon završetka smene prenosi u dispečerski centar.
 1. Mogućnosti manipulacije taksi vozila su svedene na minimum.
 2. Izvestaji o vožnjama pomažu u kontroli i taksi vozila i dispečerskog centra (prikaz stepena iskorisćenja, koliko su voznje ravnomerno rasporedjene po vozilima,…).
 3. Prema iskustvu korisnika, putnici se osećaju sigurnije u vozilima sa satelitskim praćenjem i česće se odlučuju za taksi službe koje ga imaju.