Reprogramiranje Air Bag-ova

Kako rade vazdusni jastuci

Vazdušni jastuci najcesce spašavaju ljudske živote, ali takodje mogu da budu jako opasni jer se otvaraju velikom brzinom pa mogu cak i da povrede. Poceli su masovno sa primenom jos 1990-tih godina a sada  ih poseduje gotovo svako vozilo..

Kako se otvaraju jastuci

 Senzori ugradjeni u motorno vozilo u slučaju udesa šalju signale Airbag jedinici (kompjuteru), koja ih obradi i ukoliko proceni da postoji potreba za aktiviranjem, šalje signal vazdušnom jastuku da se otvori.Tada se vazdušni jastuk aktivira malom eksplozijom,.električnim putem pali se smeša kojim se napuni jastuk i to manje od jedne sekunde.

Kada se otvore vazdusni jastuci Airbag jedinica ( kompjuter ) zabelezi podatke o udesu datumu,koji se od vazdusnih jastuka aktivirao i sl. samim tim jedinica vise nije u upotrebi i potrebno je zameniti kako i sve vazdusne jastuke koji su se otvorili..

Zamena Airbag jedinice ( kompjutera ) rešava problem, međutim jako je skupa za noveiju generaciju automobila cak i do 1.500 eura .

Ukoliko niste u mogućnosti da zamenite Airbag jedinicu,u nasem servisu može da se obavi njegovo softversko reprogramiranje ( vracanje softvera centrale u fabričko stanje ) .